איך מבטאים קונטמפלטיבי

איך מבטאים קונטמפלטיבי בארצות הברית?

מהי הגייה נכונה?

מִבטָא הוא האופן שבו מדברים מילה או שפה. זה עשוי להתייחס לרצפים מוסכמים בדרך כלל של צלילים המשמשים בדיבור מילה או שפה נתונה בניב ספציפי ( הגייה נכונה ) או פשוט הדרך שבה אדם מסוים מדבר מילה או שפה.איך מבטאים את השם Halcyon?

האם אתה מבטא את ה-L בפולקה?

ל פּוֹלקָה , זה אומר שב-BE (בבריטניה) ה אני תמיד מבוטא, בעוד שב-AE (בארה'ב) שתי ההגיות נכונות: עם ובלי אני . ל פּוֹלקָה -דוט מילון WR מציג רק את ללא אני AE מִבטָא .